• Wizyty umawiam telefonicznie pod nr telefonu: 530 066 830
 • W razie rezygnacji z wizyty proszę o powiadomienie telefoniczne lub sms;
 • W przypadku niepoinformowania o spóźnieniu pow. 15 min umówioną wizytę uznaję za odwołaną. Zostaną o tym Państwo poinformowani telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms, a do następnej wizyty zostanie doliczona kwota 25 zł
 • W przypadku nieodwołania wizyty min 3 godziny przed jej terminem zastrzegam sobie prawo do doliczenia kwoty 25zł do kolejnej wizyty
 • Nie stosuję środków farmakologicznych ani przemocy w celu uspokojenia zwierzęcia podczas pobytu w salonie.
 • Zastrzegam prawo do stosowania psich oraz kocich preparatów feromonowych w celu zapewnienia komfortu naszym czworonogom.
 • Stanowisko pracy i narzędzia są każdorazowo poddawane dezynfekcji
 • Proszę o poinformowanie przed wizytą o problemach zdrowotnych pupila (choroby neurologiczne, dermatologiczne, choroby układu ruchu, alergie).
 • Nie ponoszę odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia jeśli właściciel zataił informację o jego chorobach.
 • Zastrzegam sobie prawo do ograniczenia lub odstąpienia od wykonywanych usług u zwierząt agresywnych. Cena usługi będzie wówczas rozliczona stosownie do zakresu wykonanych zabiegów.
 • Właściciele nie są obecni podczas trwania zabiegów pielęgnacyjnych, chyba, że zostaną o to poproszeni. Pod nieobecność opiekuna zwierzęta są spokojniejsze i chętniej współpracują z groomerem.
 • Zastrzegam sobie prawo do wykorzystania wizerunku zwierzęcia w celach marketingowych.

Pozostawiając zwierzę pod moją opieką w celu wykonania umówionej usługi oświadczają Państwo, że zapoznali się z regulaminem i akceptują wszystkie jego warunki.